TELIA SOM INTERNETLEVERANTÖR  
 

I maj 2009 ändrade Telia sin utgående mailserver till att kräva krypterad inloggning för att kunna skicka e-mail. Detta gör att våra kunder som har Telia som internet/bredbands-leverantör inte längre kan skicka e-mail genom sina befintliga mail-inställningar.

Telia har en guide i hur man ställer in servern för utgående e-post på sin hemsida.

För er som inte kan få Telias guide att fungera har vi en alternativ lösning där ni istället för att skicka mailen via Telias mailserver skickar den via vår mailserver, se spalten till höger.

Vi vill också påminna våra kunder om att vi ej ger support på utgången programvara. Det gäller främst produkter äldre än 5 år som Office 2000, Office XP och Outlook Express då dessa inte längre stöds av tillverkaren och upprepade gånger inte visat sig fungera tillförlitligt. Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 i april 2009.

De kunder som använder Outlook Express eller Windows Mail kan enkelt uppgradera gratis till Windows Live Mail via denna länk. I övriga fall hänvisar vi till Microsofts webbutik.

 

Så ändrar du inställningarna i:

Windows Live Mail
Microsoft Office Outlook 2003
Microsoft Office Outlook 2007
Mac OS X Mail v3.5 (Engelsk version)
Microsoft Office Entourage 2008 Mac
Novell Evolution v2
Mozilla Thunderbird v2.0

 
©2005-2011 HBW Marketing AB